NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 17.07.2019 11:08


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Vannfluer        Kornbladminerflue

Kornbladminerflue

Hydrellia griseola

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Kornbladminerflua ligner havrebladminerflue og den har de samme vertplantene. Den foretrekker områder med relativt høy luftfuktighet og nedbør, og er særlig utbredt i kystdistriktene. Den er ofte årsak til sterke angrep mange steder på Vestlandet.

  • Kornbladminerflue (Foto: A. Andersen, NIBIO)
  • Kornbladminerflue (Tore Breiland)
  • Kornbladminerflue (Foto: A. Andersen, NIBIO)
  • Kornbladminerflue (Foto: A. Andersen, NIBIO)

Litteratur

Heggen, H.E., Netland, J., Haugland, E. & Sjursen, H. 2005. Plantevern i fôrvekster. Integrert bekjempelse. Landbruksforlaget, Oslo. 109pp.

                     Oppdatert 29. januar 2009

Bilder


Kornbladminerflue (Foto: A. Andersen, NIBIO)


Kornbladminerflue (Tore Breiland)


Kornbladminerflue (Foto: A. Andersen, NIBIO)


Kornbladminerflue (Foto: A. Andersen, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO