NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 08:26


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Pleosporales        Bipolaris

Bipolaris

Cochliobolus sativus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Guro Brodal
OPPDATERT:
13. november 2018
Soppen Bipolaris sorokiniana med det kjønna stadiet Cochliobolus sativus er registrert i økende grad i enkelte sorter av bygg de seinere årene i Norge, særlig i økologisk dyrking. Soppen spres og smitter fra såkorn og planterester og kan angripe alle plantedeler. Spireskader og fotsjuke forårsaker trolig de sterkeste skadene, særlig i år med fuktig og varm vår. Soppen forårsaker bladflekker som kan forveksles med "ovalfekk" av byggbrunflekk.
  • Bipolarisbrunflekk på blad av bygg (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Bipolarisbrunflekk (Foto: H.A. Magnus, Bioforsk)
  • Bipolaris-brunflekk, symptomer ved stråbasis. (Foto: D. Bergersveen)

Vertplanter

Soppen kan angripe og skade alle kornartene og en rekke grasarter.

Overlevelse og spredning

Soppen overlever på såkorn, i planterester og som frie sporer i jorda. Både på angrepne, forkrøpla spirer og på rester av blad og strå danner soppen store mengder sporer som spres oppover i bestandet når luftfuktigheten er tilstrekkelig høy. Sporespredning omkring aksskyting og blomstring kan føre til infeksjon av embryo, som kan forårsake redusert spireevne. Det er ikke kjent at det kjønna stadiet (askosporer) har betydning for spredning og angrep.

Symptomer/skade

Soppen kan angripe alle plantedeler. Smitte fra såkorn kan føre til spireskader og hardt angrepne korn kan være så svake at de aldri vil spire eller de utvikler dvergvekst. Angrepne planter kan få mørkt brunfarga røtter og stråbasis (fotsjuke) og ligner mye på symptomer av Fusarium-fotsjuke. Soppen forårsaker også bladflekker som begynner som tallrike mørkebrune flekker med klorotisk randsone, som etter hvert kan vokse sammen. Bladangrep kan forveksles med "ovalfekk" av byggbrunflekk, men Bipolaris har vanligvis mørkere brunfarge og er gjerne lokaliseret til bladfestet og nedre del av bladet. Spireskader og fotsjuke forårsaker trolig de sterkeste skadene, særlig i år med fuktig og varm vår. Sterke angrep vil føre til glissent plantebestand, redusert mating av korna. Angrep i akset kan forårsake skrumpne og misfarga korn. Betydelige avlingstap er registrert.

Bekjempelse

Valg av resistente sorter, friskt såkorn (sertifisert, og beiset ved behov), god pløying og vekstskifte med andre arter enn korn og er viktige tiltak mot sjukdommen.

                                  Publisert 8. mars 2012

Bilder


Bipolarisbrunflekk på blad av bygg (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Bipolarisbrunflekk (Foto: H.A. Magnus, Bioforsk)


Bipolaris-brunflekk, symptomer ved stråbasis. (Foto: D. Bergersveen)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO