NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 14:36


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Tymovirales        Betaflexiviridae        Carlavirus        Krysantemumvirus B

Krysantemumvirus B

Chrysanthemum virus B, CVB

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Dag-Ragnar & Brita Toppe
OPPDATERT:
14. november 2018
Krysantemumvirus B (Chrysanthemum virus B, CVB), som også er kalt krysantemummosaikkvirus, er et Carlavirus, det vil si at det er langstrakt, 685 nm langt.
  • None (Foto: D.-R. Blystad, Bioforsk)

Vertplanter

Krysantemum

Overlevelse og spredning

CVB overføres med bladlus på en ikke-persistent måte, men kan også spres ved saftsmitte. CVB overlever først og fremst i infiserte planter som viser lite eller ingen symptomer.

Symptomer/skade

Symptomene i krysantemum kan være varierende fra ingen symptomer i det hele tatt til mild mosaikk og nerveklaring. Noen sorter kan få noe nedsatt blomsterkvalitet når de er infisert, og noen sorter kan utvikle nekrotiske streker i kronbladene. Dette viruset forårsaker ikke sjukdommer i andre vekster enn krysantemum.

Bekjempelse

For å forebygge skade må det brukes stiklinger fra friske, testede morplanter. Friske morplanter må dyrkes isolert, og det må praktiseres streng hygiene dersom det skal lykkes å holde plantene friske.

Litteratur

Blystad, D.-R. 2005. Virussjukdommer, ss 76-88 i Heggen, H.E. & Toppe, B. (red.). Plantevern i veksthus, prydplanter. Integrert bekjempelse. Landbruksforlaget, Oslo. 163 pp.

            Publisert 23. februar 2009

 

Nært beslektet

Bilder


None (Foto: D.-R. Blystad, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO