NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 06.06.2023 05:59


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Ilarvirus        Prunus-ringflekkvirus

Prunus-ringflekkvirus

Prunus necrotic ringspot virus, PNRSV

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Brita Toppe
OPPDATERT:
14. november 2018
Prunus-ringflekkvirus (Prunus necrotic ringspot virus, PNRSV) har isometriske partikler, ca. 23 nm i diameter, og tilhører Ilarvirus-slekten (Isometric, labile, ringspot virus). Naturlige vertsplanter er arter i slektene Rosa, Prunus og Humulus.
  • PNRSV i rose (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)

Vertplanter

Arter i slektene Rosa, Prunus og Humulus.

Overlevelse og spredning

PNRSV overlever i flerårige planter. I rose er sorter som viser lite symptomer (tolerante), et reservoar for viruset. PNRSV kan spres med frø og pollen, men ikke med bladlus eller andre insekter.

Symptomer/skade

I rose forårsaker PNRSV mosaikk og deformasjoner i bladene på følsomme sorter.

Bekjempelse

En må bruke friskt, virustestet formeringsmateriale.

Litteratur

Heggen, H.E. & Toppe, B. 2005. Plantevern i veksthus, prydplanter. Integrert bekjempelse. Landbruksforlaget, Oslo. 163 pp.

             Publisert 23. februar 2009

 

Bilder


PNRSV i rose (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO