NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.11.2022 17:44


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Cucumovirus        Tomataspermivirus

Tomataspermivirus

Tomato aspermy virus, TAV

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Dag-Ragnar Blystad & Brita Toppe
OPPDATERT:
Før november 2013

Tomataspermivirus (Tomato aspermy virus, TAV), Cumovirus-slekten, tilhører den samme slekten som agurkmosaikkvirus. Aspermi betyr «uten frø». TAV kan infisere flere plantearter, både enfrøbladete (Canna, Lilium) og tofrøbladede arter, men forårsaker først og fremst viktige sjukdommer i krysantemum og tomat.

Vertplanter

Tomataspermivirus kan infisere flere plantearter, både enfrøbladete (Canna, Lilium) og tofrøbladede arter, men forårsaker først og fremst viktige sjukdommer i krysantemum og tomat.

Overlevelse og spredning

Krysantemum kan være smittet uten å vise tydelige symptomer. Slike latente infeksjoner er smittekilder for smitte over til følsomme sorter. TAV spres med bladlus på en ikke-persistent måte og ved saftsmitte.

Symptomer/skade

TAV forårsaker symptomer først og fremst i blomsten på krysantemum, mens bladene som oftest ser friske ut. Blomstene blir små, ofte skjeve, og de kan ha mosaikksymptomer og dermed bli misfarget. Dette viruset kan også opptre latent i enkelte sorter.

I tomat er den sjelden, men kan være ødeleggende der smitten får spre seg. TAV-smittede tomatplanter får en diffus mosaikk, sterk busking og dvergvekst. Bladene kan bli noe rødlilla i fargen. Fruktene som blir dannet etter smitting, blir uten frø (aspermi) og blir ikke salgbare.

Bekjempelse

En må holde en effektiv kontroll med bladlus og i tillegg vaske hender og redskap godt mellom stell av hver sort dersom en har mistanke om infeksjon i noen av krysantemumsortene. Utgangspunktet for en produksjon må være virusfrie stiklinger fra testede morplanter.

Tiltak mot TAV i tomat vil bare være nødvendig der hvor krysantemum og tomat dyrkes i nærheten av hverandre. En bør da holde en effektiv kontroll med bladlus.

Litteratur

Blystad, D.-R. 2005. Virussjukdommer, ss 76-88 i Heggen, H.E. & Toppe, B. (red.). Plantevern i veksthus, prydplanter. Integrert bekjempelse. Landbruksforlaget, Oslo. 163 pp.

                    Oppdatert 23. februar 2009

Nært beslektet

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO