NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 19:40


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Potyvirus        Kalanchoe-mosaikkvirus (Kalanchoe mosaic virus, KMV)

Kalanchoe-mosaikkvirus (Kalanchoe mosaic virus, KMV)

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Dag-Ragnar Blystad & Brita Toppe
OPPDATERT:
Før november 2013

Kalanchoë-mosaikkvirus (Kalanchoë mosaic virus, KMV) tilhører slekten Potyvirus. Potyvirus-slekten er den største slekten av plantevirus, og det er mange arter i denne slekten som gir økonomisk skade. KMV forårsaker mosaikk i bladene på ildtopp (Kalanchoë). Bladene blir deformerte og veksten redusert. Det er viktig å starte kulturen med virusfrie stiklinger fra testede morplanter.

  • Kalanchoemosaikkvirus (Foto: D.-R. Blystad Bioforsk)

Vertplanter

Ildtopp (Kalanchoë)

Overlevelse og spredning

KMV spres med bladlus på en ikke-persistent måte. Dette viruset overlever i infisert plantemateriale av ildtopp. En kjenner ikke til alternative vertsplanter for dette viruset.

Symptomer/skade

KMV forårsaker mosaikk i bladene på ildtopp (Kalanchoë). I visse tilfeller framstår de grønne områdene som grønne øyer. Bladene blir deformerte og veksten redusert.

Bekjempelse

Det er viktig å starte kulturen med virusfrie stiklinger fra testede morplanter. En må holde de friske plantene isolert fra virusinfiserte planter og foreta en effektiv bladlusbekjempelse dersom en skal unngå at kulturen reinfiseres.

Litteratur

Blystad, D.-R. 2005. Virussjukdommer, ss 76-88 i Heggen, H.E. & Toppe, B. (red.). Plantevern i veksthus, prydplanter. Integrert bekjempelse. Landbruksforlaget, Oslo. 163 pp.

                   Oppdatert 1. april 2011

Bilder


Kalanchoemosaikkvirus (Foto: D.-R. Blystad Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO