NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.05.2019 08:39


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Bakterier        Prydplantebløtråte

Prydplantebløtråte

Erwinia carotovora

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
BRITA TOPPE
OPPDATERT:
19. desember 2016
Årsak til sjukdommen kan være en av de to nærstående bakterieartene Erwinia carotovora eller Erwinia chrysanthemi. De kan begge angripe en lang rekke plantearter blant prydvekster, grønnsaker og potet. Av prydplanter er angrep vanligst på saintpaulia, nellik, krysantemum, ildtopp, dieffenbachia, philodendron og Aglaonema. Erwinia carotovora er vanlig forekommende i landet, men Erwinia chrysanthemi står på Norges liste over karanteneskadegjørere, som det etter matloven kan settes i verk tiltak for bekjempelse av. Det er forbudt å importere planter som kan være smittet av denne bakterien.
  • Prydplantebløtråte på hyasint (Foto: A. Sletten, NIBIO)
  • Prydplantebløtråte på Philodendron (Foto: A. Sletten, NIBIO)
  • Prydplantebløtråte på Philodendron (Foto: A. Sletten, NIBIO)
  • Prydplantebløtråte på dieffenbachia (Foto: A. Sletten, NIBIO)

Vertplanter

Prydplantebløtråte kan angripe en lang rekke plantearter blant prydvekster, grønnsaker og potet. Av prydplanter er angrep vanligst på saintpaulia, nellik, krysantemum, ildtopp, dieffenbachia, philodendron og Aglaonema.

Overlevelse og spredning

Bakterien kan finnes latent inne i planta i lengre tid uten at det vises symptomer på sjukdom. Den kan overleve i dødt plantemateriale og i jord i noen tid. Den spres med vannsprut og vanningsvann, arbeid i kulturen og trolig med insekter hvis det er blitt utviklet råte som kan tiltrekke insekter.

Symptomer/skade

Symptomene på sjukdommen er stort sett like på de forskjellige vertplantene. Plantene stagnerer i veksten, blad, blomster og stengler visner, og skjærer en opp stengelen, vil en se vasstrukne partier og brunlig misfarging. Etter hvert synes en bløt råte, som også kan omfatte røttene, slik at planta kollapser fullstendig. Angrep på småplanter i stikkebed kan svært raskt gi store skader. Skadene av prydplantebløtråte har i Norge hittil vært av begrenset omfang, og utbrudd har ofte hatt sammenheng med importerte småplanter som har vært smittet, og for høy temperatur og fuktighet i veksthuset.

Bekjempelse

Det finnes ikke kjemiske midler som kan bekjempe sjukdommen. Det er spesielt viktig raskt å fjerne og destruere alle angrepne planter. Bord og alt annet utstyr som har vært i kontakt med sjuke planter, må reingjøres grundig og desinfiseres. Utelukkende bruk av sjukdomskontrollerte småplanter og strenge hygieniske rutiner er den sikreste måten å forebygge angrep på.

Litteratur

Heggen, H.E. & Toppe, B. 2005. Plantevern i veksthus, prydplanter. Integrert bekjempelse. Landbruksforlaget, Oslo. 163 pp.

EPPO Global Database:
      - Erwinia chrysanthemi: https://gd.eppo.int/taxon/ERWICH/photos
      - Erwinia carotovora: https://gd.eppo.int/taxon/ERWICA/photos


                     Publisert 23. februar 2009

Bilder


Prydplantebløtråte på hyasint (Foto: A. Sletten, NIBIO)


Prydplantebløtråte på Philodendron (Foto: A. Sletten, NIBIO)


Prydplantebløtråte på Philodendron (Foto: A. Sletten, NIBIO)


Prydplantebløtråte på dieffenbachia (Foto: A. Sletten, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO