NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.08.2022 18:19


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Pleosporales        Filtsopp

Filtsopp

Herpotrichia juniperi

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
Før november 2013

Unge planter og greiner som har vært dekt av snø kan bli drept av filtsoppen som  spinner inn bartreplanter i en mørk ”filt” av sopphyfer. Etter snøsmelting om våren blir skaden synlig. Unge planter og greiner som har vært dekt av snø kan bli drept av filtsoppen. Skadene blir størst når det kommer store snøfall på tien mark.
Sprøyting sent på høsten kan være nødvendig.

Utbredelse

Sjukdommen forekommer over hele landet.

Vertplanter

Filtsopp er mest vanlig på einer og unge granplanter. Soppen kan også angripe andre bartre. Skadene både på gran og sitkagran kan være betydelige, særlig i snørike kyststrøk nordpå.

Overlevelse og spredning

På nålene danner filtsoppen små, svarte fruktlegemer det andre året etter infeksjonen. Fruktlegemene kaster sporer som smitter friske nåler om høsten. Soppen overlever som infeksjoner i nålene.

Symptomer/skade

Filtsoppen spinner inn unge bartreplanter og greiner i en brunsvart ”filt” av grove sopphyfer. Etter snøsmelting om våren blir veven av sopphyfer synlig på plantedeler som har ligget under snøen. Unge planter og greiner som har vært dekt av snø kan bli drept av filtsoppen. Skadene blir størst når det kommer store snøfall på tien mark, fordi soppen vokser relativt godt ved 0 ºC. I snørike strøk kan det bli stor utgang av planter. Planteskoler er mest utsatt for filtsopp, men også i skogen kan unge granplanter bli drept på tien mark under snøen.

Bekjempelse

Sprøyting med fungicider om høsten kan være nødvendig.

Litteratur

Roll-Hansen, F. 1965. Sykdommer på skogtrær. Landbruksforlaget, Oslo 98 s.

Skogskader på Internett

                     Oppdatert 26. april 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO