NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2021 07:10


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Konidiesopp        Steril sopp        Grankingel

Grankingel

Rhizoctonia sp

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
Før november 2013

I norske planteskoler har en steril sopp i slekten Rhizoctonia gjort skade på bartreplanter. Lyse sopphyfer brer seg over plantene omtrent som kingelvev laget av edderkopp. Soppveksten kan drepe nålene. De nedre nålene er mest utsatt og angrepene har vært størst i gran. Høg luftfuktighet fremmer angrepet.

Litteratur

Roll-Hansen, H. 1969. En Rhizoctonia-art som skader granplanter i Sør-Norge. Norsk Skogbruk 15:149-152.

            Oppdatert 16. februar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO