NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.08.2022 18:06


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Putesopp        Asaleavisnesjuke

Asaleavisnesjuke

Cylindrocladium pauciramosum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Brita Toppe & Maria Herrero
OPPDATERT:
24. november 2016
Asaleavisnesjuke er en forholdsvis vanlig sopp ved driving av asalea. Det kjønnede stadiet av soppen (Calonectria pauciramosa) er ikke funnet i Norge.
  • Asaleavisnesjuke (Foto: R. Langnes Planteforsk)
  • Asaleavisnesjuke (Foto: R. Langnes Planteforsk)

Vertplanter

Asaleavisnesjuke angriper stueasalea. Soppen som forårsaker sykdommen (Cylindrocladium pauciramosum, tidligere C. scoparium) har mange andre vertplanter, hovedsakelig lignoser som f.eks. Rhododendron spp., Calluna spp. og Erica spp.

Overlevelse og spredning

Når infiserte blader faller av, vil soppen danne mikrosklerotier. Dette er soppens overlevelsesorgan i jord. Under gunstige forhold vil disse spire og danne sopptråder (mycel) som kan infisere røttene. De kan også danne sporer som spres med luftstrømmer. Soppen kan overleve som mycel i jorda på dødt plantemateriale.

Symptomer/skade

Symptomene varierer noe med sorter. Det dannes brune nekrotiske bladflekker med en lysere sone rundt. Flekkene kan utvikles raskt slik at bladene blir brunsvarte. Soppen kan også angripe i blomst. Angrep vil fremme etylenproduksjonen i plantevevet som fører til bladfall. Rothalsråte, rotråtning og visning er den viktigste fasen av sjukdommen. I rothalsen er råten brunsvart og fast og finnes i og under barken fra basis og litt oppover. Plantene mister sin naturlige grønnfarge og visner. Dersom planta er laget med flere stiklinger i samme potte, er det karakteristisk med symptomer bare på en av plantene.

Bekjempelse

Bekjempelse under formering: Angrep av asaleavisnesjuke under formering kan bekjempes ved at en unngår fuktighet på bladverket, kaster infisert materiale og behandler med kjemiske plantevernmidler.

Forebyggende bekjempelse under driving: I Norge produseres nå asalea først og fremst etter import av halvfabrikata, og angrepet kommer da under driving. I denne fasen har soppmidler liten virkning. Det viktigste er å gi plantene optimale betingelser som jevn vanning, forsiktig gjødsling og lav pH-verdi og unngå fuktighetsnedslag på bladverket.

Litteratur

Heggen, H.E. & Toppe, B. 2005. Plantevern i veksthus, prydplanter. Integrert plantevern. Landbruksforlaget, Oslo. 163 pp.

Lombard, L., Crous, P. W., Wingfield, B. D., & Wingfield, M. J. 2010. Multigene phylogeny and mating tests reveal three cryptic species related to Calonectria pauciramosa. Studies in Mycology, 66, p. 15-30.

Vitale, A., Crous, P. W., Lombard, L., & Polizzi, G. 2013. Calonectria diseases on ornamental plants in Europe and the Mediterranean basin: an overview. Journal of Plant Pathology, p. 463-476.

                Publisert 10. februar 2009

Bilder


Asaleavisnesjuke (Foto: R. Langnes Planteforsk)


Asaleavisnesjuke (Foto: R. Langnes Planteforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO