NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2021 05:47


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Konidiesopp        Steril sopp        Fiolett rotfiltsopp

Fiolett rotfiltsopp

Rhizoctonia crocorum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
22. april 2017
Fiolett rotfiltsopp Rhizoctonia crocorum er det ukjønna stadiet av Helicobasidium purpureum (Basidiomycota). Soppen har mange vertplanter og overlever som kvileknoller i jorda.

Vertplanter

Fiolett rotfiltsopp har mange vertplanter, blant annet gulrot, pastinakk, kålrot, nepe, selleri, asparges, bete, potet og mange vanlige åkerugras.

Overlevelse og spredning

Fiolett rotfiltsopp overlever som hvileknoller i jorda og spres ved hyfevekst til friske planter.

Symptomer/skade

På mottakelige arter kan alle underjordiske plantedeler bli angrepet. Soppveksten lager purpurfarga matter utenpå røtter, knoller og stengler. Små, mørke hvileknoller (sklerotier) dannes i soppvevet. Veksten i overjordiske plantedeler blir sterkt hemmet og plantene blir misfarga.

Bekjempelse

Soppen trives i vannsyk jord. God drenering og kalking reduserer angrepene. Hvileknollene holder liv i soppen slik at vekstskifte er et godt tiltak. Ugrasbekjempelse reduserer oppformering av soppen på ugrasrøtter.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO