NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.09.2023 20:56


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Rovmidder        Hypoaspis aculeifer

Hypoaspis aculeifer

Hypoaspis aculeifer

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Anette Sundbye
OPPDATERT:
11. september 2020
Hyposaspis aculeifer er små jordboende rovmidd som finnes i de øvre centimeter av torvjord. De er også påvist i lagrede produkter, som f.eks. i ødelagt hvetemel, på gnagere eller i fuglereder. Arten er en predator som først og fremst lever av hærmygglarver og andre små insekter og midd, bl.a. løkmidd.

Utseende

Hunn-midden er det største stadiet og kan bli opptil 0,7 mm lang og har som hannene et lysebrunt ryggskjold og 4 par bein. Første larvestadium (nymfe) er derimot hvite med 3 par bein. Eggene er ovale og hvite.

Utbredelse

Hyposaspis aculeifer er påvist naturlig i Norge. Den ble introdusert som et kommersielt produkt for biologisk bekjempelse av hærmygg i Europa i 1995, og brukt i Norge før 2000. Preparater med rovmidden har vært godkjent i Norge siden 2001.

Livssyklus

Utviklingstiden fra egg til voksen tar ca. 18 dager ved 20 ºC. Voksne S. scimitus kan leve i ca. 100 dager og legger ca. 50 egg i løpet av levetiden.

Byttedyr/ vertsspekter

Rovmidden spiser jordboende stadier (egg, små larver/pupper og pupper) av hærmygg, soppmygg, vannfluer, (spretthaler), trips og midd. Den foretrekker løkmidd (Rhizoglyphus spp.) på løk og knoller i liljefamilien. Nymfer og voksne H. aculeifer søker aktivt etter byttedyr. De dreper byttedyret med et bitt og suger deretter ut innholdet.

Bruk i biologisk kontroll

Preparater med H. aculeifer har tilsvarende bruk som S. scimitus. De fungerer ved temperaturer på 11-30 °C. I tillegg kan de settes ut mot løkmidd. Løkmidd opptrer av og til som skadedyr i løk- og knollvekster. Det finnes ingen godkjente kjemiske midler eller andre nytteorganismer som er anbefalt brukt mot løkmidd i Norge.

H. aculeifer er det eneste nyttedyret på markedet som hadde dokumentert virkning mot løkmidd i løk og knollvekster. Per i dag er det ikke mulig å kjøpe preparater med H. aculeifer i Norge, fordi Koppert i 2014 erstattet preparatet Entomite-A med et nytt preparat med rovmidden Macrocheles robustulus.

Litteratur

Helyer N, Cattlin ND & Brown KC, 2014. Biological Control in Plant Protection. CRC Press. 276 p.


                               Publisert 22. mars 2020

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO