NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 08:20


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Sporehussopp        Erteflekk

Erteflekk

Ascochyta pisi

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
Før november 2013

Erteflekk angriper ert, bønnevikke og blomsterert. Blad, skolmer og stengler kan angripes. Symptomene er oftest  brune flekker ofte med en tydelig kant mot friskt vev. Sporehus dannes i flekkene og er synlig som små mørke prikker. Soppene overlever i planterester og på smitta frø. Sporene spres med vannsprut i regnvær.

Vertplanter

Arter i erteslekten er vertplanter for erteflekk.

Overlevelse og spredning

Soppen overlever både i smitta frø og på planterrester. Sporer som dannes i sporehusene spres med vannsprut i regnvær. Noe kjønna stadium av soppen er ikke kjent.

Symptomer/skade

Blad, skolmer og stengler får innsunkne, lyse til brune flekker, 5-10 mm i diameter, ofte med konsentriske ringer. Sporehusene er synlige som små, svarte prikker i flekkene. I angrepne skolmer vokser soppen inn i frøet. Erteflekk angriper sjelden stengelen på plantene.

Bekjempelse

Vekstskifte og smittefritt frø er forebyggende tiltak. Frøbeising kan være aktuelt.

                Oppdatert 13. september 2013


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO