NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.09.2023 19:27


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Algesopp        Pseudosopp        Vannskimmel

Vannskimmel

Saprolegniales

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
28. oktober 2016
Vannskimmel (Saprolegniales) er en orden av pseudosopper i klassen Oomycetes. De fleste er vannlevende saprofytter, og noen arter er parasitter på alger, virvelløse dyr (invertebrater), fisk og kreps. Tre viktige plantepatogener hører til slekten Aphanomyces. Aphanomyces euteiches er årsak til ertevisnesjuke. Beter og spinat er utsatt for svartrot forårsaket av A. cochlioides, og A. raphani fører til svartrot i reddik og andre korsblomstra arter.
Nært beslektet

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO