NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 01.06.2023 12:30


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Algesopp        Pseudosopp        Bladskimmel

Bladskimmel

Peronosporales

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
28. oktober 2016

Bladskimmel (Peronosporales) er en orden innen pseudosoppene (Oomycota) og er i nær slekt med Pythium spp. og Phytophthora spp. De er alle biotrofe (vokser bare på levende planteceller) og vertplantespesifikke. Plantesjukdommer som skyldes bladskimmel er f.eks. salatbladskimmel (Bremia lactucae), kålbladsimmel (Hyaloperonospora parasitica), løkbladskimmel (Peronspora destructor), ertebladskimmel (P. pisi) og agurkbladskimmel (Pseudoperonospora cabensis).  

Angrep av bladskimmel fører til et luftig belegg med sporer fortrinnsvis på undersiden av bladene. Symptomene gjør at sjukdommen av og til blir kalt for «falsk mjøldogg». Dette er misvisende siden organismene som framkaller bladskimmel, er svært forskjellige fra mjøldoggsoppene.

  • Eustomabladskimmel (Foto: R. Langnes, Planteforsk)
  • Rosebladskimmel (Foto: R. Langnes Planteforsk)

Overlevelse og spredning

Bladskimmelsoppene kan danne hvilesporer (oosporer) som overlever lang tid på bladrester i jorda. Spredning skjer med sporangier og svermesporer i vannsprut og luftstrømmer. Soppen trives best i fuktig og relativt kjølig klima, men kan overleve i vertsplanta også under andre klimabetingelser.

Symptomer/skade

I fuktige og kjølige perioder vil et karakteristisk belegg av forgreinede sporebærere (sporangioforer) og sporangier komme til syne på undersiden av bladene. Sporemassen kan være hvit, gul eller purpuraktig avhengig av vertplante, bladskimmelart og utviklingstrinn.

Litteratur

 

                             Publisert 2. mai 2011

Nært beslektet

Bilder


Eustomabladskimmel (Foto: R. Langnes, Planteforsk)


Rosebladskimmel (Foto: R. Langnes Planteforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO