NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 07:32


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Stilksporesopp        Rustsopp

Rustsopp

Pucciniales

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
28. oktober 2016

Rustsopp er en orden innen Basidiomycotina. Rustsoppene er biotrofe som betyr at de bare kan vokse på levende planteceller. Svartrust (Puccinia graminis) og gulrust (P. striifomis) på kveite og andre kornarter er av de plantesjukdommene som truer verdens matforsyning. I alle de store kveiteproduserende land er det årlig angrep av svartrust og avlingstapene kan være store. Her i landet kommer angrepene av svartrust de fleste år så seint at det ikke blir målbar avlingsreduksjon.

Rustsopper kan ha opptil fem ulike sporer i sin livssyklus. Noen har vertsskifte mellom lite beslekta plantearter, mens andre har alle sine sporetyper på samme vertplante. Rustsopper er den soppgruppen som er best kartlagt i Norge. Totalt 265 rustsopp-arter er funnet her i landet av de ca 7000 rustsopp-artene som er kjent globalt.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO