NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 14:47


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Putesopp

Putesopp

Hypocreales

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
25. oktober 2016

Putesopper er en orden innen Acscomycotina, sekksporesoppene. Noen putesopper er parasitter på planter, insekter og andre sopper, men de fleste er saprofytter og lever på dødt organisk materiale. Noen arter har fruktlegemer med sterke farger.

Frukttrekreft (Nectria galligena), rødvorte (N. cinnabarina) og Nectria arter på andre treaktige planter har sterke farger på fruktlegemene. De kjønna stadiene av snømugg (Monographella nivalis) og mjølauke (Claviceps purpurea) hører også til putesoppene.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO