NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:58


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp

Sekksporesopp

Ascomycetes

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
28. oktober 2016
Sekksporesoppene er den største rekken av sopper og inneholder omtrent 3/4 av alle kjente sopparterer. Karakteristisk for disses soppene er at etter reduksjonsdeling i meiosis dannes det haploide sporer i en stor celle, ascus (sporesekken). Antall sporer i ascus er oftest 8, men de finnes også arter som etter flere celledelinger i ascus har 16, 32 og opp til 144 ascosporer i ascus.

Mange sekksporesopper danner vegetative sporer, konidier, og de kan ha sitt eget navn. For eksemple heter det kjønna stadiet av epleskurv (Venturia inaequalis) og konidiestadiet (Spilocaea pomi). Mange plantepatogene sekksporesopper kjenner vi bare konidiestadiet til.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO