NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 24.06.2024 22:09


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Nematoder        Nematoder        Diplogasteria        Tylenchida        Hoplolaimina        Hoplolaimoidea        Pratylenchidae        Pratylenchinae        Rotsårnematoder        Pratylenchus penetrans

Pratylenchus penetrans

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Ricardo Holgado
OPPDATERT:
8. mars 2017

I familien Pratylenchidae finnes det åtte slekter med 160 arter. De parasitterer alle høyere planter og er hovedsak endoparasitter i røtter. Nematodene er en av de viktigste skadegjørerne i grønnsaker, jordbruksvekster, planteskoler og frukthager. Skader av rotsårnematodene (Pratylenchus penetrans) assosieres ofte med jordtrøtthet. I potet skader P. penetrans rotsystem, stoloner, knoller og underjordiske deler av stengler. Skade på knoller forårsaket av P. penetrans er rapportert og beskrives som vortelignende eller skurvaktige opphøyninger på knolloverflaten. Undersøkelse av knollene til potetsorten Saturna viser korsformede sprekker, og i tillegg er det også skurvaktige opphøyninger.

 

Utseende

Rotsårnematodene P. penetrans er 0,4-0,7 mm lange og har en diameter på 20-25 µm.

Utbredelse

P. penetrans er funnet i hele landet nord til Bodø.

Vertplanter

Rotsårnematodene skader grønnsaker, jordbruksvekster, planteskoler og frukthager. I fruktvekster forårsaker de store tap på eple, fersken og kirsebær. Rotsårnematoder er også alvorlig på bl.a. jordbær, bringebær, roser, narsisser, begonia, og trær som Abies, Juniperus, Picea, Pseudotsuga og Taxus.

P. penetrans har ca. 400 vertsplanter, og mange av dem er viktige kulturplanter. Kulturer som skades, er blant andre potet, jordbær, bringebær, eple, kirsebær, korn og roser. Ofte er P. penetrans forbundet med hemmet vekst i frukttrær, og den kan gjøre alvorlig skade på krysantemum og roser i veksthus.

I potet skader P. penetrans, rotsystem, stoloner, knoller og den underjordiske delen av stengler. Skade på knoller forårsaket av P. penetrans er rapportert og beskrives som vortelignende eller skurvaktige opphøyninger på knolloverflaten. Undersøkelse av Saturna-knollene viser korsformede sprekker, og i tillegg er det også skurvaktige opphøyninger.

Spredning skjer hovedsaklig med infisert plantemateriale, men også med infisert jord og dreneringsvann.

Livssyklus

Pratylenchus spp. er en migrerende endoparasitt. Den oppholder seg vanligvis i røtter, rhizomer (jordstengler) eller knoller, men kan forlate plantevevet og leve en tid fritt i jorda. I vekstperioden kan 20-50 % av nematodepopulasjonen befinne seg her og leve ektoparasittisk. Selv om nematoden kan leve en tid fritt i jorda, er den helt avhengig av en vertsplante for å kunne gjennomføre livssyklusen, og den er derfor en obligat planteparasitt. Hunnene legger eggene inne i røttene eller i jorda omkring, og livssyklusen tar 30 - 80 dager avhengig av temperaturen. Rotsårnematoder trenger inn i røttene enten som juvenile eller som fullvoksne og forflytter seg inne i plantevevet. Inne i røttene foregår egglegging og videre utvikling.

Det er fire juvenilstadier som går gjennom fire hudskifter, før nematoden blir voksen. Det første juvenilstadiet utvikles inne i egget, og det andre juvenilstadiet klekkes fra egget. Alle juvenilstadiene kan infisere røtter, vanligvis ved å stille seg vinkelrett på rota og penetrere denne ved hjelp av å føre munnbrodden frem og tilbake til det blir hull. Når nematoden presser leppene mot rota igangsetter taktile og/eller kjemiske stimuli penetreringen. Nematoden ernærer seg av celleinnholdet. Den bruker munnbrodden til å penetrere flere celler og trenge videre innover i rota, men nematoden kan også trenge gjennom andre steder på røtter, rhizomer eller knoller der overflaten ikke er suberinisert (forkorket). Etter skade på grunn av penetrering, vil cellevegg og cytoplasma få en lysebrun farge få timer etter at nematoden har begynt å spise. Angrepne røtter vil bli attraktive for andre organismer, og kan sekundærinvaderes av andre nematoder, bakterier og sopp.

Pratylenchus penetrans kan overleve ekstremt lave temperaturer, til og med frysing av jorda. Reproduksjonsøkningen er hovedsakelig en lineær funksjon av temperaturen, opp til 30 °C. Pratylenchus penetrans finnes oftest i sandholdig jord. I tørr jord er de inaktive og kan overleve anhydrobiotisk i inntørket tilstand.

Skadevirkninger

Skader av rotsårnematodene (Pratylenchus spp.) assosieres ofte med jordtrøtthet og nedsatt kuldetoleranse hos fruktvekster. Symptomer på angrep av P. penetrans viser seg vanligvis i felt som flekker med kortvokste planter. Generelt kan man se at felt som er angrepet har ujevn vekst. Planter vokser dårlig og tilveksten hemmes, bladene blir bleikgrønne og klorotiske, eldre blad gulner og dør for tidlig. I potet gjør den skader på rotsystemet, stoloner, stengler og knolle. Angrepet kan forsterkes og forverres ytterligere når det virker sammen med sopper og bakterier.

Symptomer på røtter, stengler og stoloner ses som langsgående nekroseaktige flekker (rotsår) som inneholder nematoder. Rotsystemet blir helt eller delvis ødelagt.

Nematoden gir skurvlignende skader på knoller (stjernesprekk med fire-tre armer) og brunlige runde lesjoner. Pratylenchus penetrans lever ca. 0,5 mm under skallet. På knoller angrepet av rotsårnematoder sees ofte sprekker i korsform, som ligner mye på flatskurvskade. I og rundt disse sprekkene finnes rotsårnematoder. Ved bruk av disse potetene til settepoteter kan smitte spres. Pratylenchus penetrans reduser knollavling mellom 30 % og 70 %.

Rotsårnematoder ble påvist i knoller både med og uten flatskurv. Sammenhengen mellom rotsårnematoder og flatskurvorganismer er fortsatt uklar.

I dag finnes det ikke skadeterskel for norske forhold, men i utenlandsk litteratur vises det til en skadeterskel på 100-250 P. penetrans per 250 gr. jord.

Bekjempelse

Bruk av rent plantemateriale er den mest effektive metoden for å bekjempe rotsårnematoder. Brakking er også en effektiv metode. Når nematoden ikke har tilgang på vertsplanter vil populasjonen gå ned, men det kreves at man har god ugraskontroll. Bruk av husdyrgjødsel kan også hjelpe med å redusere smittepresset av rotsårnematoder.

Det er ingen godkjente nematicider på markedet i Norge i dag.

Litteratur

Holgado, R., Magnusson, C. & Hammeraas, B. 1998. Lesion nematode Pratylenchus penetrans damaging potato in Norway. Nematologica Vol. 44: 509-510.

Holgado, R., Oppen Skau, K. A. & Magnusson, C. 2009. Field damage in Potato by Lesion Nematode Pratylenchus penetrans (COOB, 1917) Filipjev and Schuurmans Stekhoven, 1941, its association with tuber symptoms and its survival in storage. Nematologia Mediterranea 37: 25-29.

Koen H., 1965. How potato-peel nematode spreads. Farming in South Africa, 41: 31.

Nærstad R., Dees M.W., Le V.H., Holgado R. & Hermansen A. 2012. Occurrence of skin blemishes diseases (Scab and Scurf) in Norwegian potato production. Potato Research: Volume 55, (3): 225-239.

 

Utbredelse
Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO