NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 26.03.2023 09:24


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Nematoder        Nematoder        Diplogasteria        Tylenchida        Hoplolaimina        Hoplolaimoidea        Heteroderidae         Heteroderinae        Potetcystenematoder        Hvit potetcystenematode

Hvit potetcystenematode

Globodera pallida

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Ricardo Holgado
OPPDATERT:
8. januar 2018

Benevnelsen hvit potetcystenematode (PCN) (Globodera pallida) kommer av at hunnen er hvit frem til den mørkebrune cysten dannes.

Smitten av PCN er eggene som finnes inne i cystene. PCN kan overleve i lang tid uten vertplante.

Alle raser/patotyper av hvit PCN kan angripe potetsorter som har resistens fra Solanum tuberosum sub sp. andigena.

PCN-artene er regulert ved Matloven og forskrifter. Driftsenheter hvor hvit PCN er påvist, legges i karantene med forbud mot dyrking av potet, planter for videre dyrking og spredning av jord.

Det finnes ingen godkjente nematicider for bruk i Norge.

For mer informasjon om utseende, utbredelse, vertplanter, livssyklus, skadevirkninger, bekjempelse, litteratur, etc.; se potetcystenematoder.

                Publisert 15. april 2011

  • Hvite oppsvulma hunner av hvit PCN på potetrøtter (Foto: B. Harmmeraas, NIBIO)
Nært beslektet
Relatert

Bilder


Hvite oppsvulma hunner av hvit PCN på potetrøtter (Foto: B. Harmmeraas, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO