NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 20:08


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Nematoder        Nematoder        Diplogasteria        Tylenchida        Hoplolaimina        Hoplolaimoidea        Heteroderidae         Heteroderinae        Korncystenematoder

Korncystenematoder

Heterodera

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Marit Skuterud Vennatrø & Ricardo Holgado
OPPDATERT:
14. desember 2023
Korncystenematoder er et kompleks av arter og raser som er vanlige skadegjørere i korn, spesielt der det drives ensidig vekstskifte. Nematodene er små, men kan gjøre omfattende skader dersom de får gunstige forhold over flere år. Korncystenematoder ødelegger rotsystemet slik at planten blir kortvokst. I åkeren kan man se flekker med dårlig vekst som kan ligne ugunstig pH, næringsmangel, tørkeskader eller vassjuk jord. Den vanligste arten i Norge er havrecystenematode (Heterodera avenae) som er funnet i alle områder der det dyrkes korn. Rugcystenematoden (H. filipjevi) er påvist i begrenset omfang, men kan gjøre like omfattende skader. Med forebyggende tiltak og tilpasset vekstskifte kan man redusere skadeomfanget av korncystenematoder betydelig.
  • Korncystenematoder (Foto: B. Hammeraas)
  • Korncystenematoder (Foto: B. Hammeraas)
  • Skade av korncystenematoder i Belinda havre (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Angrep av korncystenematoder (Foto: M.S. Vennatrø)
  • Korncystenematoder (Foto: B. Hammeraas)
  • Angrep av korncystenematoder (Foto: M.S. Vennatrø)
  • Angrep av korncystenematoder (Foto: M.S. Vennatrø)
Utbredelse
Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart
Nært beslektet
Relatert

Bilder


Korncystenematoder (Foto: B. Hammeraas)


Korncystenematoder (Foto: B. Hammeraas)


Skade av korncystenematoder i Belinda havre (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Angrep av korncystenematoder (Foto: M.S. Vennatrø)


Korncystenematoder (Foto: B. Hammeraas)


Angrep av korncystenematoder (Foto: M.S. Vennatrø)


Angrep av korncystenematoder (Foto: M.S. Vennatrø)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO