NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 06.06.2020 20:11


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Bakterier

Bakterier

Bacteria

SKREVET AV:
ARILD SLETTEN
OPPDATERT:
14. mai 2020

Bakterier er primitive, encellede organismer. De betegnes som prokaryoter, fordi deres DNA ikke er omgitt av en membran slik som hos eukaryoter. Cytoplasma omsluttes hos de fleste av en cellemembran og en cellevegg. Bakteriene kan være runde, stav- eller spiralformede. De som er årsak til sykdom på planter er stavformede, og er vanligvis 1-2 mikrometer (1/1000 mm) lange og 0,2-0,8 mikrometer i bredde. Mange har evne til å bevege seg i vann ved hjelp av flageller. De formerer seg oftest ukjønnet ved enkel todeling, som under gunstige betingelser kan skje i løpet av 30 minutter. En enkel celle vil således etter 10 timer ha vokst til en populasjon på mer enn en million celler. Bakterier kan dra nytte av svært mange forskjellige energikilder. Noen er fotosyntetiske, andre benytter uorganiske eller organiske stoffer som næringssubstrat. Dette gjør at man kan finne bakterier etablert i alle miljøer i naturen, og i forbindelse med dyr, mennesker og planter, både som nytte- og skadeorganismer.

Det var amerikaneren J.C. Arthur som i 1885 for første gang påviste at bakterier kan være årsak til sykdom på planter. Han arbeidet med det som vi nå kjenner som den farlige sykdommen pærebrann, som kan drepe eple- og pæretrær i løpet av kort tid. I de følgende 25 år ble mange nye sykdommer beskrevet. Men videre undersøkelser for å få inngående kunnskaper om sykdommers utvikling og mulighet for bekjempelse har tatt adskillig lenger tid, og fortsatt er nok mye ugjort. Effektive kjemiske bekjempelsesmidler foreligger ikke, men mange problemer kan unngås ved å sette i verk ulike tiltak i kulturen som kan forebygge og begrense et sykdomsangrep. En sykdom forårsaket av bakterier kan man betegne som en bakteriose (fra gresk "osis", som betyr lidelse).

Det er finnes få økonomiske overslag over avlingstap i plantedyrkingen grunnet angrep av bakterier. Generelt sett er bakteriesykdommer av mindre økonomisk betydning enn sopp- og virussykdommer. Men i tropiske og subtropiske områder kan bakterier være svært ødeleggende. Viktige kulturer som ris, poteter og kassava kan det av denne grunn være nærmest umulig å dyrke i et område. I de østlige stater i USA er de klimatiske forhold så gunstige for utviklingen av pærebrann at pære i praksis ikke blir dyrket. I Norge er det først og fremst i potet og grønnsaker at bakteriesykdommer gjør mest skade, særlig i forbindelse med lagring, men også viktige prydplanter som f.eks. begonia kan være sterkt utsatt.

På verdensbasis er mer enn 2 000 arter av bakterier blitt beskrevet som årsak til sykdom på omkring 2 500 forskjellige planteslag. I Norge er det hittil påvist ca. 26 patogene arter på ulike kulturplanter.

  • Pærebrann på pilemispel (Erling Fløistad / NIBIO)
  • Xanthomonmas på julestjerne (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Lys ringråte, langt fremskredet råte (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Lys ringråtebakterier i mikroskop (Foto: J.S. Perminow, Bioforsk)

Bilder


Pærebrann på pilemispel (Erling Fløistad / NIBIO)


Xanthomonmas på julestjerne (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Lys ringråte, langt fremskredet råte (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Lys ringråtebakterier i mikroskop (Foto: J.S. Perminow, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

Plantevernleksikonet © 2020 NIBIO