NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:58


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Viklere        Barkvikler

Barkvikler

Enarmonia formosana

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Hege M. Ørpen
OPPDATERT:
Før november 2013
Larvene til barkvikler kan man finne året rundt i gangene i det innerste barklaget.
  • Barkvikler (Enarmonia formosana) (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Utseende

Eggene er røde. Den fullvoksne larven er blekgrå til lys brungrå med lyst brunt hode.

Vertplanter

Angriper alle fruktartene, særlig eldre trær.

Livssyklus

Overvintrer som larve i barkgangene i vertstrea. Eggene legges enkeltvis eller i små grupper på barken av stammer og store greiner.

Skadevirkninger

Larven gnager ganger i kambiumlaget, helst på eldre trær. Gummiflod hos steinfrukttrær kan være et tegn på angrep av barkvikler. Som regel kan man se ekskrementer som kommer ut fra inngangshullene i barken.

Barkvikler er ikke noe alvorlig skadedyr på frukttrær.

Litteratur

INTEGRERT PLANTEVERN I FRUKTHAGER. Informasjon fra Statens Fagtjeneste for landbruket. 1989.

Edland, T. (red.) 1998. Skade og skadegjerarar i frukt. Planteforsk Plantevernet.

                             Oppdatert 11. mars 2011

Bilder


Barkvikler (Enarmonia formosana) (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO