NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 06.06.2023 07:31


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Spinnmøll        Solbærknoppmøll

Solbærknoppmøll

Euhyponomeutoides albithoracellus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang, Anette Sundbye og Nina Trandem
OPPDATERT:
27. mars 2020
Denne spinnmøllen har hvitt hode og bryst, og teglsteinfargete vinger. Vingespennet er på ca. 13 mm. Unge larver er lysegrønne med svart hode og nakkeskjold. Eldre larver er gulgrønne med tre litt mørkere langsgående striper og lyst gråbrunt hode. De overvintrer som larve i knoppskallet. I eldre litteratur er latinsk navn på arten Kessleria rufella.

Utseende

Sommerfuglen har hvitt hode og teglsteinfargete vinger. Vingespennet er på ca. 13 mm. 

Unge larver er lysegrønne med svart hode og nakkeskjold. Eldre larver er gulgrønne med tre noe mørkere langsgående striper og lyst gråbrunt hode. De er opptil 15 mm lange. 

Overvintrer som larve inne i knopper de har uthulet.

Utbredelse

Solbærknoppmøll forekommer i Norge, men er ikke registrert som skadegjører her. Den regnes som viktig skadegjører i solbær i Nord-Sverige og Finland.

Vertplanter

Solbær og stikkelsbær.

Livssyklus

Livssyklusen er ettårig. Larvene overvintrer som halvvoksne i knoppene. Etter å ha fullført sin utvikling i tiden før blomstring slipper larvene seg til jorda for forpupping inne i en kokong de spinner. De voksne møllene klekker om sommeren. Eggene legges på bladene.

Skadevirkninger

Nyklekte larver borer seg inn i en knopp ved et bladstilkfeste. Vanligvis klarer den å hule ut knoppen før den overvintrer i knoppskallet. Tidlig neste vår forlater den overvintringsstedet og angriper nye knopper, som også hules ut. Larvenes ekskrementer blir i knoppskallet. Etter knoppsprett angripes også unge blad som spinnes sammen. Solbærknoppmøll minerer aldri i skuddene slik ripsskuddmøll gjør.

Litteratur

Stenseth, C. 1993. Midder og insekter som angriper jordbær, bringebær og solbær. Faginfo SFFL, nr. 4, 1993, 6-33.

 

                      Publisert 28. januar 2009

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO