NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 27.01.2023 02:03


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Kortbeinmidd

Kortbeinmidd

Tenuipalpidae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Anette Sundbye
OPPDATERT:
26. september 2017

Kortbeinmidd er en familie med arter som lever på ulike løvtrær og bartrær. De blir også kalt flatmidd eller falsk spinnmidd, og er nært beslektet med Tetranychidae. De er rødaktige og lite mobile, og finnes vanligvis nær bladnervene på undersiden av bladene.

En art som i sørligere land av og til forekommer svært tallrikt på usprøytete eple- og pæretrær, er Cenopalphus pulcher. Dette er en liten, 0,3 mm lang, skarlagenrød midd med flattrykt kropp og svært korte bein. Den er sporadisk funnet på flere vertplanter i Norge rundt Oslofjorden. Den har bare en generasjon i året, og selv i tette populasjoner ser den ut til å gjøre uvesentlig skade. Andre vanlige arter inkluderer Brevipalpus-artene B. phoenicis, B. californicus, B. obovatus og B. lewisi.

Litteratur

Edland, T. 2004. Sugande skadedyr- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap 8 (4): 1-176.

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO