NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.11.2022 17:53


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Spinnmidd        Lindespinnmidd

Lindespinnmidd

Eotetranychus tiliarius

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
13. november 2018
Lindespinnmidd angriper bladverket på lindetrær, særlig storbladet lind og krimlind.

Utseende

Midden er grønn til gulgrønn. Dvalehunner er oransje.

Vertplanter

Lindespinnmidd angriper først og fremst lindetrær, men også lønn og platanlønn.
Midden foretrekker krimlind, mens vanlig lind og parklind unngås.

Livssyklus

Befruktede hunner overvintrer ved stammebasis. Når bladene springer ut, vandrer de opp i trærne og suger på bladene.

Skadevirkninger

Angrep kan føre til at trærne feller bladene allerede i august. Stammer og greiner blir overtrukket med et silkeskinnende nett av tråder.

Bekjempelse

Angrep av spinnmidd forebygges ved godt ugrasrenhold i og rundt planteskolen for å fjerne smittekilden. Dessuten bør man gi plantene god vann- og næringstilgang, men unngå for høyt nitrogeninnhold i plantene, da dette fremmer utviklingen av midden. Ved forventet angrep kan man sprøyte med et godkjent middmiddel mot egg og/eller mot nymfer og voksne midd straks angrepet oppdages. Et miljøvennlig alternativ er å bruke nytteorganismer og/eller sprøyte med grønnsåpevann, kaliumsalter av fettsyrer, mineralolje eller rapsolje.

Litteratur

Sundbye, A. & Johansen, N.S. 2003. Bekjempelse av skadedyr på prydplanter i planteskoler - del I. Gartneryrket 7 (2003): 11-13.

Hofsvang, T., Heggen, H.E. & Fløistad, I.S. 2004. Plantevern i grøntanlegg. Integrert bekjempelse. Landbruksforlaget, Oslo. 144 pp.

                Publisert 3. februar 2009

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO