NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 15:26


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Sporehussopp        Kålrottørråte

Kålrottørråte

Phoma lingam

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Arne Hermansen
OPPDATERT:
Før november 2013

Kålrottørråte er vanligst i hodekål hvor den fører til brunsvarte råteflekker som trenger innover i hodet ved lang lagringstid. Skaden gir store pussesvinn. Kålrottørråtesoppen kan overføres med frø. Forsiktig høsting og handtering, samt rask nedkjøling på lager er viktige tiltak.

  • Kålrottørråte (Foto: V. Hjønnevåg Planteforsk)
  • Kålrottørråte på hodekål (Foto: L.Semb Planteforsk)
  • Kålrottørråte på hodekål (Foto: R. Langnes, Planteforsk)
  • Kålrottørråte (Foto: L.Semb Planteforsk)

Vertplanter

Kålrottørråtesoppen kan angripe alle korsblomstra vekster. Kålrottørråte er en vanlig utbredt sjukdom på kål under lagring, men finnes også i veksttiden. Den kan også gjøre skade på kinakål under vekst og lagring. I kålrot er soppen sjelden å finne.

Overlevelse og spredning

Soppen danner sporehus (pyknider) i råteflekkene. Ut av disse kommer det en oransje, slimete masse av konidiesporer. Sporene spres med vannsprut og ved arbeidsoperasjoner i åkeren. Kål til lagring smittes trolig også under høsting. Råte kan utvikles ved temperaturer helt ned mot 0 °C. Soppen kan overleve flere år på planterester i jord og den kan overvintre på kålvekster til frøavl. Soppen er frøoverført.

Symptomer/skade

I vekstsesongen kan kålrottørråtesoppen forårsake gråbrune flekker med små, svarte sporehus på kålplanter, men disse flekkene er ikke så vanlige å finne. Snittflaten i kålstokken blir svartfarget under lagring, og det kan utvikles en råte som trenger dypere inn i stokken. På kålhodet kan det oppstå brunsvarte råteflekker som vokser inn i hodet ved lengre tids lagring. Skaden vil kunne føre til store pussesvinn. På kinakål vil angrep av soppen føre til brune, avlange, innsunkne flekker på bladene i vekstsesongen. Flekkene vil utvikles videre til dypere råte under lagring. På kålrot forårsaker soppen en tørr og gråbrun råte.

Bekjempelse

Vekstskifte med andre arter enn de som hører til korsblomstra vekster anbefales for å unngå opphoping av smittestoff i jorden. Ved innhøsting av kål til lagring bør en unngå tilsøling med jord, og temperaturen på lageret bør senkes så raskt som mulig til 0 °C. Ved mistanke om frøsmitte bør frøet beises. Det kan også være aktuelt med fungicidsprøyting under oppal eller på åkeren ved årvisse problemer.

                Oppdatert 2. mai 2011

Bilder


Kålrottørråte (Foto: V. Hjønnevåg Planteforsk)


Kålrottørråte på hodekål (Foto: L.Semb Planteforsk)


Kålrottørråte på hodekål (Foto: R. Langnes, Planteforsk)


Kålrottørråte (Foto: L.Semb Planteforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO