NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 02.10.2022 07:31


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Curculionoidea        Snutebiller        Nøttesnutebille

Nøttesnutebille

Curculio nucum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Nina Trandem
OPPDATERT:
22. september 2017

Nøttesnutebille, som normalt går på hasselnøtter, kan også til tider gjøre skade på epler og pærer. Dette gjelder særlig i år med lite hasselnøtter for frukthager med hassel i nærheten. I Sogn går den under navnet «hatlamakk».

Den voksne billa er 5-8 mm lang, gråbrun med gule hårflekker på dekkvingene. Den har en svært lang, tynn og krumbøyd snute som den bruker til å lage stikk som går ca. en halv cm inn i frukten. Hvis den legger egg, vil stikkene ofte forekomme parvis, der lengden mellom stikkene tilsvarer billas kroppslengde. Egget legges i det ene stikket, men larven som klekker vil ikke overleve lenge i frukt.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO