NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 07:26


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Nattfly        Blåhodefly

Blåhodefly

Diloba caeruleocephala

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
22. september 2017

Larven til blåhodefly gjør normalt liten eller ingen skade, men hageeiere legger merke til denne fargerike larven på frukttrærne fra tid til annen. Larven er gråblå med gule striper og korte svarte hår. Sørover i Europa er den mer vanlig og kan være et skadedyr på frukttrær.

Utseende

Den voksne sommerfuglen har et vingespenn på 3-4 cm. Forvingene er brungule med brunsvarte tverrlinjer. Ring- og nyreflekken er store og kantete, ofte sammenflytende, med grønnhvit - lys gråfarge. Bakvingene er gråhvite med en liten mørk flekk i bakkanten.

Eggene er halvkuleformete og brunaktige - blygråe med grønne ribber og en grønn ring ved basis. Larven er 3,5-4 cm lang, lubben i form, gråblå med tydelige gule striper langs ryggen og på hver side. De korte, svarte rygghårene går ut fra store svarte hårvorter langs hele kroppen. Hodet er blått med to svarte flekker. Puppen er 1,5 cm lang og er blekt rødbrun.

Utbredelse

Blåhodefly er utbredt i fylkene rundt Oslofjorden og langs kysten til og med Vest-Agder.

Vertplanter

Foruten frukttrær er slåpetorn, rogn og hagtorn vanlige vertplanter.

Livssyklus

De voksne sommerfuglene klekker fra puppene om høsten og svermer fra sist i august og ut i oktober. Eggene blir lagt enkeltvis eller i små grupper, ofte ved basis av unge skudd, men også på greiner og stammer. Som regel blir eggene dekket av brune hår fra haledusken til hunnen. Eggene klekker om våren omkring museøre. Larvene lever mest på undersiden av bladene, men de kkan også gange på knopper,  blomster og kart. Larvene blir fullvoksne i juli. Da spinner de seg inn i en pergamentaktig kokong, enten i vegetasjonen på bakken eller på stammen, på vegger, stolper og lignende steder, der de forpupper seg.

Skadevirkninger

Normalt gjør larvene av blåhodefly liten eller ingen skade hos oss. Dersom larvene forekommer tallrikt, kan de føre til skade på bladverket.

Bekjempelse

Sprøyting mot andre skadedyr i en frukthage vil også holde blåhodefly under skadeterskelen.

Litteratur

Denne omtalen av blåhodefly er basert på et upublisert manusskript av Torgeir Edland.

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO