NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 03.03.2024 03:28


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Spretthaler

Spretthaler

Collembola

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
13. mai 2015

Det finnes nærmere 300 norske arter. Spretthalene mangler vinger. De er sjelden lengre enn 5 mm. Enkelte arter er kuleformet, men de fleste er sylindriske. Spretthalene har bitende munndeler. Bakkroppen har 6 ledd og oftest en 2-grenet sprettgaffel bakerst på undersiden. De spretter når de blir forstyrret. Spretthalene er vanlige i jord og i strølaget uten å være skadedyr. De omsetter råtnende plantedeler etc. Men noen få arter av spretthaler kan angripe agurk, bønne, gulrot, kålvekster, beter mm. Noen arter kan lage små hull i bladene på frøplanter, mens andre arter kan leve på røttene. Kjemisk bekjempelse er ikke aktuelt, men det finnes enkelte biologiske preparater man kan benytte.

         

  • Spretthale funnet i en edelgran (Foto: A. Sundbye, NIBIO)
  • Spretthale (Foto: E. Fløistad/NIBIO)

Bilder


Spretthale funnet i en edelgran (Foto: A. Sundbye, NIBIO)


Spretthale (Foto: E. Fløistad/NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO