NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.08.2022 19:05


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Veps - Årevinger        Planteveps        Bladveps        Bringebærbladveps

Bringebærbladveps

Priophorus brullei

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Nina Trandem
OPPDATERT:
25. september 2017

På friland er første eggleggingsperiode i mai. I veksthus kan dette skje tidligere. Larvene vil når de er ferdige med å spise lage en kokong, der de forpupper seg. Overvintringen skjer som larve inne i kokongen. Larvene gnager først små ovale hull over hele bladet. Dersom det er mange larver, kan bladene etter hvert snauspises.

Det er funnet flere arter av bladveps på bringebær i Norge. Se Trandem & Lønnve (2008) for en oversikt.

Utseende

Plantevepslarvene har 7 par vorteføtter og blir opptil 12 mm lange som fullvoksne. De er militærgrønne på ryggen og har lyst grågrønne sider. Kokongen til bringebærbladvepsen ser ut til å være "dobbel": Den grønne kokongen, som etter hvert blir brun, ligger inne i et ekstra lag med tynt gjennomsiktig spinn. De voksne vepsene er rundt 6 mm lange. Av farge er de svarte til mørkebrune, med unntak av ytre halvdel av beina, som er lyse. Første ledd på bakkroppen har et lysebrunt felt midt på ryggsiden.

Utbredelse

Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Vertplanter

I tillegg til bringebær, bjørnebær og andre planter i slekten Rubus, er rogn, solbær og sikkert også flere andre busker og trær vertplanter for bringebærbladveps.

Livssyklus

I veksthus er det minst 2 generasjoner per år. Eggene legges på undersiden av bladene og i bladstilker. På friland er første eggleggingsperiode i mai. I veksthus kan dette skje tidligere. Larvene vil når de er ferdige med å spise lage en kokong, der de forpupper seg. Dette skjer på selve planten eller i nedfalne blader. Overvintringen skjer som larve inne i kokongen.

Skadevirkninger

Larvene vil i motsetning til gul bjørnebærbladveps ofte starte spisingen midt inne på bladet, med små ovale hull over hele bladet som resultat. Dersom det er mange larver, kan bladene etter hvert snauspises.

Bekjempelse

Plukk av blad med larver. I veksthus bør en rydde grundig opp i nedfalne blader og annet bøss på gulvet om vinteren. Se etter mulige smittekilder i nærheten av huset. Skulle kjemisk behandling bli nødvendig, vil trolig en redusert dose være tilstrekkelig.

Les mer om bekjemping i Plantevernguiden.no

Litteratur

Trandem, N. & Eriksen, A.S. 2003. Skadedyr ved dyrking av bjørnebær og bringebær i veksthus- diagnose, biologi og mulige tiltak.

Bringebærbladveps på nettsider om "Skade- og nyttedyr i Rubus".

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO