NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.08.2022 18:03


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Veps - Årevinger        Planteveps        Bladveps        Gul bjørnebærbladveps

Gul bjørnebærbladveps

Pristiphora pallidiventris

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Nina Trandem
OPPDATERT:
22. september 2017

Gul bjørnebærbladveps fører til en god del bladskade i bjørnebær på friland og i veksthus. De grønne larvene spiser på bladene, gjerne flere larver per blad. Puppestadiet er gjemt inne i en bronsebrun papiraktig kokong (6 mm lang). De voksne har svart forkropp, gul bakkropp og gule bein, og er ca 6 mm lange. Arten overvintrer trolig i jorda som larve inne i kokongen.

Flere bladvepslarver er funnet på bjørnebær i Norge. Se Trandem & Lønnve (2008) for en oversikt.

Utseende

Larvene er eplegrønne (4-10mm). Større larver har en dobbel lys stripe langs midten av ryggen, men stripen forsvinner før forpupning. Larven blir da sterkt eplegrønn. Puppestadiet er gjemt inne i en bronsebrun papiraktig kokong (6 mm lang) som kan finnes på friske eller visne blader eller på bakken. De voksne er lette å kjenne. De har svart forkropp, gul bakkropp og gule bein, og er ca 6 mm lange. De kan fanges på gule limfeller. Eggene (2,5 mm lange) stikkes inn langs bladkanten.

Vertplanter

Arten er mer knyttet til bjørnebær enn bringebær, men kan gå på mange planter i rosefamilien.

Livssyklus

Det er uklart hvor mange generasjoner gul bjørnebærbladveps har i Norge, men i Nederland kan den trolig ha 5 generasjoner per år. Larvene spiser på bladene, gjerne flere larver per blad. De små larvene starter med å spise fra kanten av bladet, der de har klekket fra eggene. De fullvoksne larvene spinner en kokong som de forpupper seg i. Kokongene plasseres på planten eller på bakken. Overvintringsstadiet er sannsynligvis som larve inne i kokongene.

Skadevirkninger

Larvene spiser først fra kanten, og senere også inne på bladet. De lager da større og mer kantete hull enn bringebærbladveps.

Bekjempelse

Plukk av blad med larver. I veksthus må en rydde grundig opp i nedfalne blader og annet bøss på gulvet om vinteren. Se etter mulige smittekilder i nærheten av veksthuset. Skulle kjemisk behandling bli nødvendig, vil trolig en redusert dose være tilstrekkelig. 

Les mer om bekjemping i Plantevernguiden.no

Litteratur

Gul bjørnebærbladveps på nettsider om "Skade- og nyttedyr i Rubus".

Trandem, N. & Lønnve, O.-J. 2008. Hva vet vi om bladveps i norske bærvekster? Norsk frukt og bær 6 (2008), 12-15.

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO