NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 06.06.2023 05:44


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Myriangiales        Flekkskurv

Flekkskurv

Elsinoe necator

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
Før november 2013

På unge skudd kommer det først mørkerøde, runde eller avlange flekker som etter hvert blir lyse i sentrum. Etter en tid blir flekkene grå og innsunkne i barken.

Bringebær og nærstående Rubus-arter kan bli angrepet av flekkskurv.

Smittefritt plantemateriale, moderat nitrogengjødsling, skjæring og oppbinding av skuddene for å få så tørt mikroklima som mulig, er viktige forebyggende tiltak mot flekkskurv. Sprøyting ved begynnende angrep eller forebyggende sprøyting før blomstring og rett etter høsting kan være nødvendig.

  • Elsinoe veneta (Foto: H.B. Gjærum, SPV)
  • Flekkskurv på bringebær (Foto: R. Langnes, Planteforsk)

Vertplanter

Bringebær og de nærstående Rubus-artene svartbringebær, bjørnebær og loganbær kan bli angrepet av flekkskurv, men det er først og fremst bringebær som blir angrepet.

Overlevelse og spredning

Flekkskurv overvintrer i angrepne stengler. Sekksporestadiet av soppen modnes etter overvintring. I regnvær tidlig om våren blir fruktlegemene gjennomfukta og kaster sekksporer som smitter stengler og blad. I flekkene dannes så konidiestadiet av soppen som slimaktige masser. Konidiene spres med vannsprut i regnvær gjennom hele sommeren.

Symptomer/skade

Alle overjordiske plantedeler, både skudd, blad, blomster og bær, kan angripes av flekkskurv, men symptomene er tydeligst på skuddene. På unge skudd kommer det først mørkerøde, runde eller avlange flekker som etter hvert blir lyse i sentrum. Etter en tid blir flekkene grå og innsunkne i barken. Enkeltflekker vokser sammen og kan ringe skuddene slik at toppen dør. Bladflekkene er først små og rødfarga, men de får snart et lyst sentrum. Bladvev kan falle ut og gi haglskuddlignende symptomer.

I fuktige perioder kan det bli bladskader og infeksjoner i bær som gir stort avlingstap.

Bekjempelse

Det er store forskjeller i mottakelighet mellom bringebærsortene, og 'Balder' er eksempel på en svært mottakelig sort. Smittefritt plantemateriale, god radavstand, moderat nitrogengjødsling, skjæring og oppbinding av skuddene for å få så tørt mikroklima som mulig, er viktige forebyggende tiltak. Forebyggende sprøyting rett etter knoppsprett og før blomstring kan være nødvendig.

Litteratur

Stensvand, A., Langnes, R. & Semb L. 1999 Soppsjukdommer på frukt og bær. Planteforsk. 42 s.

                 Oppdatert 10. februar 2009

  

Bilder


Elsinoe veneta (Foto: H.B. Gjærum, SPV)


Flekkskurv på bringebær (Foto: R. Langnes, Planteforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO