NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:14


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Anthomyiidae        Delia fabricii

Delia fabricii

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Tor Johansen
OPPDATERT:
20. juni 2016

Denne arten ble registrert som en alvorlig skadegjører ved stamfrøavl av engrapp (utplantingsplanter) i Bardu, Troms rundt 1980. De voksne fluene ligner husflue på størrelse og farge, men larvene skiller seg lett ut fra andre kjente arter av stråborende fluer ved å ha 2 spisse palper bakerst som blir svarte i siste larvestadium. Arten foretrekker engrapp, men kan også leve på andre grasarter. Larvene gnager seg inn i skuddet ved basis og ernærer seg på de yngste bladanleggene ved vekstpunktet. Hjerteskuddet blir rødt og visner.

D. fabricii har en generasjon i året. Eggene legges i jorda rundt plantene fra august og utover høsten. Overvintringen foregår i eggstadiet. Eggene klekker omtrent samtidig med plantenes vekststart om våren. Larvene foretar næringsgnag ved basis av stengelen i ca. 1 måned, og en larve trenger 3-4 skudd for å bli fullvoksen. Forpuppingen foregår i jorda.

D. fabricii er ingen trussel i tradisjonell engdrift. Bare når plantene sås eller plantes spredt, eller på annen måte blir tynnet ut, kan skade oppstå.

 

Litteratur

Johansen, T.J. 1982. To stråborende fluearter, Oscinella frit L. (Dipt., Chloropidae) og Delia fabricii Holmgren (Dipt., Anthomyiidae), ved dyrking av engrapp (Poa pratensis L.) i Bardu - Biologi og bekjempelse. Hovedoppgave ved Norges landbrukshøgskole.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO