NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:24


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Anthomyiidae        Brakkflue

Brakkflue

Delia coarctata

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Tor J. Johansen
OPPDATERT:
8. juni 2016

Brakkflue er en 6-7 mm lang, gulgrå flue som tidligere medførte kraftige lokale angrep i enkelte kornarter (og kveke) på Øst- og Vestlandet. Larvene gnager i hjerteskuddet på unge planter og hele skuddet visner. Angrepene var sterkt knyttet til tidligere praksis med brakking av jorda før såing da eggene i hovedsak legges i lett og løs jord uten vegetasjon. I dag har brakkflue ingen økonomisk betydning som skadedyr.

Litteratur

Fjelddalen, J. & Ramsfjell, T. 1969. Sykdommer og skadedyr på jordbruksvekster. Landbruksforlaget, Oslo. 260 pp. + 112 plansjer.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO