NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 15:16


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Vannfluer

Vannfluer

Ephydridae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Anette Sundbye
OPPDATERT:
27. april 2023

Når det gjelder små tovinger som forekommer i veksthus, kan hærmygg forveksles med vannfluer (Ephryidae). Antennenes bygning er et godt kjennetegn for å skille disse to familiene. Vannfluer som tilhører underorden fluer og ikke mygg, har korte antenner. Vingene er mørke med små, runde, hvite flekker. Vannfluelarvene er som hærmygglarver også fotløse, men uten svart hode. Vannfluer trives i veksthuset hvis det er mye fuktighet og vann med algevekst. De spiser grønne alger og skader ikke plantene direkte, men de kan spre plantesykdommer og legge fra seg ekskrementer som svekker prydverdien til plantene.

                            Publisert 24. februar 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO