NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.08.2022 19:12


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Blomsterfluer        Liten narsissflue

Liten narsissflue

Eumerus strigatus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013
Narsissfluene er sekdundære skadedyr. Larvene lever inne i løk som allerede er angrepet av andre skadedyr eller av sopp. De karakteristiske larvene overvintrer inne i restene av angrepne løk.

Utseende

De voksne fluene er 5-9 mm lange og glinsende metallgrønne. Da de tilhører familien blomsterfluer har de den karakteristiske bølgeformete ribben langs den avsluttende vingekanten. Larvene blir 6-10 mm lange og har en skittengrå farge og er tverr-rynket. De bakerste åndehullene (spiraklene) sitter på en rørformet forlengelse.

Utbredelse

Narsissfluene er utbredt på sørlige deler av Østlandet og langs kysten på Sørlandet og Vestlandet nord til Hordaland.

Vertplanter

Råtnende planter, bl.a. løk.

Livssyklus

Narsissfluene overvintrer som fullvoksne larver i restene av de angrepne løkene. Forpuppingen skjer i jorda eller i løken i begynnelsen av mai, og de voksne fluene klekker i begynnelsen av juni. Råtnende løk tiltrekker eggleggende fluer. Larvene finnes vesentlig i råtnende løk fra august og utover høsten. Det er trolig to generasjoner i året, da voksne fluer også er fanget i august.

Skadevirkninger

Narsissfluene er et sekundært skadedyr som angriper løk som fra før er skadet av sopp, nematoder eller løkflue. Det finnes oftest mange larver i en løk, og løken hules fullstendig ut.

Bekjempelse

Narsissfluene har liten betydning ved en effektiv bekjempelse av løkfluer.

                         Oppdatert 22. februar 2011

Utbredelse
Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO