NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 03.10.2022 13:50


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Blomsterfluer

Blomsterfluer

Syrphidae

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

De aller fleste artene av blomsterfluer er nyttedyr, hvor larven lever av bladlus m.m., men enkelte arter har larver som lever i råtnende plantedeler og er sekundære skadedyr. De voksne blomsterfluene er ofte gule og svarte. Familien gjenkjennes lettest på en bølgeformet ribbe parallelt med ytterranden på vingene. Det er ca. 280 arter av blomsterfluer i Norge.

                               Oppdatert 22. februar 2011

  • Blomsterfluelarve som spiser bladlus (Foto: N. Trandem. NIBIO)
  • Blomsterfluelarve (Foto: N. Trandem. NIBIO)
  • Blomsterfluepuppe (Foto: N. Trandem. NIBIO)

Bilder


Blomsterfluelarve som spiser bladlus (Foto: N. Trandem. NIBIO)


Blomsterfluelarve (Foto: N. Trandem. NIBIO)


Blomsterfluepuppe (Foto: N. Trandem. NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO