NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 25.06.2024 04:32


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Blomsterfluer

Blomsterfluer

Syrphidae

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Anette Sundbye
OPPDATERT:
18. november 2022
De aller fleste artene av blomsterfluer er nyttedyr, hvor larven lever av bladlus, bartrelus, og andre små insekter, men enkelte arter har larver som lever i råtnende plantedeler og er sekundære skadedyr. De voksne blomsterfluene er ofte gule og svarte. Familien gjenkjennes lettest på en bølgeformet ribbe parallelt med ytterranden på vingene. Det er ca. 357 påviste arter av blomsterfluer i Norge (ifølge Artsdatabanken).
  • Blomsterfluelarve (Foto: N. Trandem. Bioforsk)
  • Blomsterfluepuppe (Foto: N. Trandem. Bioforsk)
  • Blomsterfluelarve som spiser bladlus (Foto: N. Trandem. Bioforsk)
  • Blomsterflue, Episyrphus balteatus hann (Foto: N. Trandem. Bioforsk)

Bilder


Blomsterfluelarve (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


Blomsterfluepuppe (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


Blomsterfluelarve som spiser bladlus (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


Blomsterflue, Episyrphus balteatus hann (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO