NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.09.2021 23:15


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Chrysomeloidea        Bladbiller        Skjoldbiller

Skjoldbiller

Cassidinae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
6. juni 2014

I denne underfamilien finner vi noen bladbiller med en særpreget bygning. Hos skjoldbillene er oversiden av forbrystet og dekkvingene utvidet langs kanten og danner et skjold omtrent som hos en skilpadde. Det er 11 norske arter.

En art, prikket skjoldbille (Cassida nebulosa), har tidligere vært rapportert som et skadedyr på beter. Arten er nå ført opp i Norsk Rødliste 2006 som sterkt truet. Prikket skjoldbille er i følge Norsk Rødliste 2006 "kun kjent fra Ø, Hvaler i nyere tid, men var tidligere utbredt over store deler av Sør-Norge, også fra innlandet. Kan være noe oversett, men sannsynligvis sterk tilbakegang. Gjenlevende populasjoner antas å være kraftig fragmentert".

Litteratur

Om prikket skjoldbille i Norsk Rødliste 2006 (Artsdatabanken):

http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=39&amid=1864

                  Oppdatert 22. januar 2009

Litteratur

Om prikket skjoldbille i Norsk Rødliste 2006 (Artsdatabanken):

http://www.artsdatabanken.no/Taxon/Cassida_nebulosa/6834

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO