NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 20:49


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Anthomyiidae        Bønneflue

Bønneflue

Delia florilega

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Tor Johansen
OPPDATERT:
25. juli 2023
Bønnefluene, Delia florilega og Delia platura, kan være skadedyr bl.a. i bønne. Larvene angriper og huler ut frøene, frøblad og stengel ved spiring, slik at angrepet ofte registreres som dårlig oppspiring. Bønnefluene har to generasjoner i året og overvintrer som puppe i jorda.

Utseende

Disse to artene av bønneflue er meget like på ytre kjennetegn. De voksne fluene er 3-4 mm lange, grå med svarte bein. Larven blir ca 6 mm lang og er gulhvit. Puppen er brun og ca 5 mm lang.

Utbredelse

Bønnefluene er utbredt på Sørlandet og sørlige deler av Østlandet. Det er også påvist D. florilega i Nord-Norge, da sammen med kålfluepupper.

Vertplanter

Blant annet bønne, ert, agurk, spinat og reddik.

Livssyklus

Bønnefluene overvintrer som puppe i jorda og har to generasjoner i året. Første generasjon klekker i midten av mai, og eggene legges i eller oppå jorda nær spirende vertplanter. Larvene angriper og huler ut frøene, frøblad og stengel under og rett etter spiring. Biologien til bønnefluene er lite undersøkt hos oss, men larvene kan finnes sammen med larver av løkflue og kålflue i løk- og kålvekster. Her er imidlertid skaden av liten betydning, ettersom bønnefluene betraktes kun som sekundære skadedyr på disse plantene. Imidlertid kan f.eks. kålvekster ha betydning som oppformeringssteder for 2. generasjon av bønneflue senere på sommeren.

Skadevirkninger

Larvene av bønnefluene gnager seg inn i frøene og gnager på frøblad og røtter under jorda, slik at angrepet ofte registreres som dårlig oppspiring. Der fluelarvene har gnagd, blir det svarte partier som råtner, og planten visner. Det kan være en eller flere larver per plante. Larvene kan også bore i stengelen.

Bekjempelse

Bønnefluene har en tendens til å legge egg i løs, nylig pløyd jord. I utsatte områder kan man få angrep etter vekster som f.eks. vinterkål, hvor det kan skje en oppformering av fluene.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO