NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 16:03


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Fluer        Anthomyiidae

Anthomyiidae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Innen denne tovingefamilien finnes flere arter som er blant de viktigste økonomiske skadedyrene innen norsk jordbruk og som er årvisse i sine angrep over det meste av landet. Mange av artene ligner husfluene, men kan skilles fra disse på ribbemønsteret på vingene. Hos husflue møtes nesten to av de store langsgående ribbene i vingekanten. Bønneflue, liten og stor kålflue og løkflue er i eldre litteratur kjent under slektsnavnet Hylemyia.

Det finnes ca. 260 norske arter innen denne tovingefamilien.

                      Oppdatert 29. januar 2009

  • Liten kålflue (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Liten kålflue (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)

Bilder


Liten kålflue (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Liten kålflue (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO