NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.09.2023 21:21


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Tovinger        Mygg        Gallmygg        Pærebladgallmygg

Pærebladgallmygg

Dasineura pyri

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013
Den vanligste og mest utbredte gallmyggarten som angriper frukt i Norge, er pærebladgallmygg. Den lever bare på pære, der den fører til bladrulling. Blir slike forkrøblete blader brettet ut, finner vi et stort antall fotløse små larver i bladrullene. Pærebladgallmygg kan gjøre stor skade på unge trær, særlig i planteskoler.

Litteratur

Edland, T. (red.) 1998. Skade og skadegjerarar i frukt. Kompendium. Planteforsk Plantevernet.

                             Oppdatert 21. februar 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO