NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.04.2024 20:40


Hvite spøkelsestrær i skogen

SKREVET AV:
IKKE OPPGITT
OPPDATERT:
03.06.2008
Det går vanligvis mellom ti og tolv år mellom hver gang heggspinnmøllet angriper heggen og dekker den med et spøkelsesaktig spinn. Ved sterke angrep kan heggen bli fullstendig ribbet for blader, men vanligvis skyter trærne nye blader når angrepet er over, og om høsten kan heggetrærne se helt friske ut igjen.
  • Heggspinnmøll (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Heggspinnmøll larver (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Heggspinnmøll larver (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Hegg anrepet av heggspinnmøll (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)

Deler eller ofte hele treet kan være fullstendig dekket av et spinn som sommerfugllarvene lager. Inne i dette spinnet kryr det med larver. Larvene er gulhvite med svarte flekker. Etter et par måneder forpupper larvene seg inne i spinnet, og store mengder voksne sommerfugler svermer i slutten av juli og begynnelsen av august. Den voksne sommerfuglen har et vingespenn på ca. 20-25 mm. Framvingene er hvite med mange svarte flekker.

Eggene legges om høsten i nærheten av knoppene på hegg. De dekkes av et hardt skall, og larvene klekkes om høsten og overvintrer under dette skallet.

Larvene av heggspinnmøll lever utelukkende på bladene av hegg. Annen vegetasjon på bakken som eventuelt dekkes av spinnet, blir stående utrørt. Selv om heggen vil stå ribbet for blader, vil den vanligvis skyte nye grønne blader i begynnelsen av august. Selv om det ser svært dramatisk ut med angrepne heggetrær uten et grønt blad og innhyllet i et hvitt spinn, er dette et naturlig fenomen det er lite å gjøre noe med. Trærne overlever og forsvarer seg mot slike insektangrep med en form for kjemisk krigføring. De produserer stoffer som er mer eller mindre giftige for insektene. Selv om angrepne hegg kan se litt svekket ut utover høsten, er det lite trolig at det samme treet vil bli angrepet av heggspinnmøll neste forsommer.

En video-snutt om heggspinnmøll finner du her.

Dette er nifst!


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO