NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 20:02


Plantevernleksikonet i ny drakt

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
02.05.2017
NIBIO lanserer her det nye Plantevernleksikonet. Nettsidene har gjennomgått en betydelig renovering. Det nye Plantevernleksikonet har bedre funksjonalitet og er mer moderne og brukervennlig. Du vil fortsatt finne den samme informasjonen om planteskadegjørere og nyttedyr, men med nytt design.
  • Slik var det før... (None)
  • None (Foto/redigering: E.F.)

Plantevernleksikonet har eksistert siden 2007 og har lenge hatt behov for modernisering. Det nye Plantevernleksikonet fremstår med det samme innholdet, men med nytt design på forsiden, organismesidene, boktekstene, søk- og kulturvelgermenyen, bildevisning og andre grensesnittelementer. Nettsidene er også tilpasset automatisk skalering til ulike størrelser på PC, nettbrett og smarttelefoner. Videre er det lagt vekt på at Plantevernleksikonet skal ha universell utforming og kunne brukes av alle som ønsker informasjon om planteskadegjørere og nyttedyr.

Det er fortsatt menyer og elementer som kan forbedres, men vi håper at dere som tar i bruk det nye Plantevernleksikonet liker nettsidene og finner de opplysninger dere søker. Vi vil svært gjerne ha tilbakemeldinger på hva dere synes om det nye Plantevernleksikonet, både ris og ros. Det gir oss muligheten til en kontinuerlig forbedring av nettsidene.

Kontaktinformasjon finnes i menylinja nederst på denne siden.

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO