NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.04.2024 21:49


Sommeraktiviteter hos planteskadegjørere og nytteorganismer

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
20.06.2016
Det er sommer og planteskadegjørere og nytteorganismer er svært aktive i ulike kulturer på friland, i plasttunnel, veksthus og i innendørsbeplantinger i Norge.
  • None (Foto: Erling Fløistad)
  • Kålmøll, larve (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • None (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Skadegjørere og nytteorganismer finnes i større eller mindre grad på planter og trær i sommermånedene, og øker i antall når de får optimale klimaforhold. NIBIO og Planteklinikken har sommeren 2016 fått prøver og spørsmål angående angrep av bl.a. myrstankelbein, oldenborrer, spirebladveps, kålmøll, gråskimmel på tulipan, buksbomkreft, og parkslirekne. Vi har også mottatt prøver med karanteneskadegjørere på importert plantemateriale. Hittil i år har Mattilsynet varslet om funn av søramerikansk minérflue i grønnsakplanter fra Nederland, funn av tospovirus i veksthusgartneri i Buskerud, plantesjukdom påvist i importert rododendron, påvist pærevisnesjuke i Telemark og Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) i tomatproduksjon i Rogaland.

I Plantevernleksikonet finnes mer informasjon om biologi og bekjempelse av aktuelle planteskadegjørere. Det gir også informasjon om biologien til nytteorganismer som har betydning i biologisk kontroll av skadegjørerne. Ved å kombinere bruken av Plantevernguiden og Plantevernleksikonet, sammen med varslingstjenesten Varsling Innen PlanteSkadegjørere (VIPS), finner man god bakgrunnsinformasjon for å oppnå sikker og effektiv bekjempelse med lavest mulig forbruk av plantevernmidler.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO