NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 08:15


Vårlige aktiviteter hos planteskadegjørere og nytteorganismer

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
07.01.2016
Det er vår og planteskadegjørere og nytteorganismer som har overlevd vinteren blir stadig mer aktive på friland i Norge.
  • None (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • None (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
Midd og insekter, bl.a. enkelte bladlusarter, tilbringer vinteren som f.eks. egg på vertsplanten hvor de skal starte den nye sesongen. Eggene klekker når temperaturen stiger tilstrekkelig om våren, fortrinnsvis når det er over 5°C. Nyklekte larver eller nymfer setter i gang å spise på samme sted som eggene overvintret. De fleste andre insekter må fra sine overvintringssteder oppsøke vertsplanter eller andre plantedeler for spising og oppformering. Sverming, kurtisering og formering vil skje i takt med at temperaturen stiger. Sopper og bakterier starter også sin utvikling når temperaturen blir varmere. Sporer og sklerotier (mycelklump) spirer i f.eks. trestammer, knopper, frukter, røtter, kornstrårester, på eller i frø, knoller og løk, og på eller i insekter og midd. Ugras gror fram fra frø eller flerårige røtter, knoller og jordstengler. I veksthus og innendørsbeplantinger med optimale klimaforhold er planteskadegjørere aktive hele året. De kan også følge med importert plantemateriale.

Mer informasjon om organismenes biologi og overlevelse finnes under menyen «Bøker» (øverst til venstre) og under omtale av planteskadegjørere og nytteorganismer i leksikonet. Det er også mulig å søke på kultur («Velg kultur»). Da vises en oversikt (øverst til høyre) over alle planteskadegjørere som har den valgte kulturen (eller område) som vertplante eller levested.

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO