NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 18:50


Plantevernleksikonet lever og utvikler seg

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
05.03.2014
Plantevernleksikonet krever kontinuerlig vedlikehold, oppdatering og videreutvikling.
  • ld 1-3 (LOB)
  • Potetsikader (Ill. H. Karlsen/Bioforsk)
  • Skade av kålpyralide i rosenkål (Foto: A. Andersen, Bioforsk)
I 2013 fokuserte vi på integrering av informasjon fra «øko-bøkene» («Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk» bind 1 og 2). I tillegg ble omtale (artikler) på over 80 organismer og minst 15 ugrasarter revidert og oppdatert (med nye bilder og tekst). I 2014 vil vi fortsette med utlegging av bind 3 og 4 fra «øko-bøkene», og legge inn nye tekster med bilder på arter som ikke finnes i leksikonet (i samarbeid med flere prosjekter). Søkefunksjon og bildevisning i Plantevernleksikonet er noe endret, og fungerer nå også på smarttelefon og nettbrett.

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO