NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.04.2024 21:09


Nytt i leksikonet - juli 2013

SKREVET AV:
ERLING FLØISTAD
OPPDATERT:
12.07.2013
Plantevernleksikonet har nylig gjennomgått noen tekniske oppgraderinger - nye muligheter er kommet til, og noen er midlertidig borte.
  • Hønsehirse i åker (Foto: E. Fløistad Bioforsk)
  • Ertevikler (Foto: G. Thöming, Bioforsk)
  • Nyseryllik (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)

Etter noen tekniske justeringer i leksikonet, har det kommet to store nye muligheter.

 -  Bildevisning og søk fungerer nå også på mobile enheter, som de fleste i-pad, nettbrett og mobiler.

 - Bokserien "Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk" er i ferd med å dukke opp under knappen "Økologisk". Bind 1 og 2 er ute, bind 3 er under arbeid. Følg med!

 

Navigeringsboksene på forsiden, der man kunne velge kulturer på samme måte som man gjør i Plantevernguiden, er fjernet. De gav ikke treff i hele leksikonet, og fungerte derfor ikke helt etter hensikten.  Fritekstsøket derimot treffer alle norske navn.

 

To andre nettsteder som drives av Bioforsk er også nylig oppdatert for å fungere på alle platformer: 

 

VIPS, LMT og Plantevernleksikonet er viktige verktøy som alle planteprodusenter kan bruke i et miljøvennlig og Integrert plantevern.

Følg med, nye tjenester vil komme utover høsten. Nye bilder fylles også inn etterhvert som vi finner dem. 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO