NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 03.03.2024 03:41


Nytt om sjukdommer, skadedyr og ugras i korn

SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
30.03.2012
Nye omtaler om mange skadegjørere i korn finnes nå i Plantevernleksikonet.
  • Havrecystenematode (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Klengemaure i havreåker (Foto: E. Fløistad)
  • Fusarium på bygg (Foto: J. Razzaghian, Bioforsk)

Ny omtale for følgende skadegjørere i korn er lagt inn i mars 2012:

SKADEDYR: korncystenematoder og åkersnegl

PLANTESJUKDOMMER: hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk, byggbrunflekk, grå øyeflekk, spragleflekk, havrebrunflekk, grasmjøldogg, fusarioser i korn, stråknekker, naken sot i bygg, bipolaris og gul dvergsjuke.

UGRAS: meldestokk, floghavre, vassarve, balderbrå, kveke, åkertistel, linbendel, klengemaure, tunrapp og hestehov.

Omtalen av flere andre skadegjørere i korn er oppdatert.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO