NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 19:12


Integrert plantevern: Hva er målet for norsk landbruk?

SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
30.05.2011
Integrert bekjempele er en viktig strategi for å gjøre norsk landbruk mindre avhengig av kjemiske plantevernmidler.
  • Integrert plantevern, puslespill (Ill.: B. Nordheim)

Hva er integrert bekjempelse?

Integrert bekjempelse er et system som tar i bruk alle brukbare teknikker og metoder som lar seg forene, for å holde populasjonene av skadegjørerne under det nivået som forårsaker økonomisk skade.

Integrere betyr  "å sette sammen til et hele". En god illustrasjon på integrert bekjempelse er et puslespill, der enkelte bit i puslespillet er en metode som kan brukes i bekjempelsen av en skadegjører. Kjemisk bekjempelse kan benyttes i integrert plantevern, men bare hvis andre forebyggende og direkte tiltak ikke gir ønsket virkning.  

Grunnprinsippene for integrert plantevern er følgende:

  • Kunnskap om plantekulturens biologi
  • Kunnskap om skadegjørernes biologi og økologi
  • Holde bestanden av skadegjørere under den økonomiske skadeterskelen
  • Akseptere lave bestander av skadegjørere (under den økonomiske skadeterskelen)
  • Kulturen overvåkes regelmessig ved hjelp av effektive metoder for prøvetaking og registrering
  • Dyrkeren blir selv ekspert i å ta de riktige beslutningene i egen produksjon

Målsetningen for integrert bekjempelse

Landbruks- og Matdepartementet har satt opp som målsetning å gjøre norsk landbruk mindre avhengig av kjemiske plantevernmidler. Dette skal blant annet nås gjennom økt bruk av integrert plantevern og satsing på økologisk produksjon i tråd med regjeringens målsetninger.

Innen 2014 skal minst 70 % av brukerne av plantevernmidler i jordbruket ha gode kunnskaper om integrert plantevern, mens minst 50 % skal benytte integrert plantevern.

Innen EU er innføringen av prinsippene for integrert bekjempelse også i full gang med korte tidsfrister. I EUs planteverndirektiv fra januar 2009 legges det opp til at de generelle prinsippene for integrert bekjempelse skal iverksettes av alle profesjonelle brukere av plantevernmidler innen 1. januar 2014.

Informasjon om planteskadegjørere

Kunnskap om biologien til skadegjørerne er viktig i integrert plantevern. Det gjelder å finne fram til "det svakeste leddet" i livssyklus. Plantevernleksikonet er det mest omfattende oppslagsverk på norsk om skadedyr, plantesjukdommer og ugras i jord- og hagebruk. Flere enn 800 omtaler er til din disposisjon ved et par tastetrykk - helt gratis!


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO